Termes legals

En compliment de la Llei 34/2002 del Servei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem:

La pàgina web de RAL d’AVINYÓ és: www.raldavinyo.com. Qualsevol modificació en aquesta o l’eliminació i obertura de noves pàgines web es comunicarà en l’actual.

1.El present lloc web és propietat de Grup ROMA. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial sense l’expressa autorització de Grup ROMA i dels propietaris de la marca.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació que contenen aquesta pàgina web i que es realitzi sense l’expressa autorització per part de Grup ROMA i/o dels propietaris de la marca, és una infracció que castiga la legislació vigent.
Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat de Grup ROMA.

Grup ROMA rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala ubicació dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

Grup ROMA rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquest lloc web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb el lloc web de Ral d’Avinyó.

Grup ROMA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

2. Segons reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 a Grup ROMA i Ral d`Avinyó establim la següent Política de privacitat i protecció de dades:

 

Aquest document descriu la Política de Privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris d’internet faciliten en els llocs webs http://www.gruproma.com i https://www.raldavinyo.com  (des d’ara “el Web”) i les dades de caràcter personal que clients faciliten a Grup ROMA i Ral d’Avinyó.

El titular del Web és Grup ROMA amb domicili en Carretera Prats de Lluçanès km. 53,5 Avinyó 08279 (Barcelona) CIF A 08657017.

La finalitat del Web és donar a conèixer els productes de Grup ROMA i Ral d’Avinyó  i donar informació sobre els mateixos, així com facilitar un altre tipus d’informació que creiem que pot ser d’interès per l’usuari connectat.

A l’accedir a aquest Web estarà consentint de forma expressa el tractament de les seves dades respecte a aquesta política, sempre amb la finalitat indicada a l’apartat de CONTACTE del nostre Web. Aquí mateix podrà visualitzar l’avís legal.

 

OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta Política de privacitat és donar a conèixer als usuaris la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a Grup ROMA i Ral d’Avinyó    per obtenir informació dels diferents productes que oferim.

 

LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada pel reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

Grup ROMA

Carretera Prats de Lluçanès km. 53,5 Avinyó 08279 (Barcelona) CIF A 08657017.

Telèfon 93 838 88 88

E MAIL : delegatprotecciodades@gruproma.com

 

FINALITAT DELS TRACTAMENTS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Grup ROMA i Ral d’Avinyó  l’informa que les dades personals que vostè ens faciliti, seran tractades amb la finalitat de:

 • realitzar una correcta gestió administrativa, econòmica, comercial i professional, de la realització de la seva comanda.

 • atendre les seves consultes i sol·licituds  d’inscripció i/o informació.

 • remetre-li comunicacions personals en relació a les seves comandes o ofertes que li puguin ser d’interès.

 • compliment de normatives en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Aquest consentiment és en compliment amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”).

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els formularis del web, són les mínimes dades necessàries i imprescindibles per poder gestionar correctament les sol·licituds d’informació i de petició de comandes, i són adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per les quals es sol·liciten.

Les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris han de ser exactes, correctes i estar actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a Grup ROMA i Ral d’Avinyó per aquests tractaments.

Amb caràcter general no s’utilitzaran les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre a la seva sol·licitud, oferir-li una atenció personalitzada, i sempre relacionat amb les gestions dels seus productes sol·licitats a través de Grup ROMA i Ral d’Avinyó.

 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que facilitin els Usuaris seran tractades de forma lleial i lícita, s’utilitzaran per a les finalitats exposades anteriorment i no seran utilitzades per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal que els Usuaris ens facilitin s’emmagatzemaran en diferents fitxers que formen part del sistema d’informació de Grup ROMA i Ral d’Avinyó per realitzar les gestions.

 

¿COM RECOLLIM LES SEVES DADES?

Sempre recollim les seves dades amb el seu consentiment exprés, i pot ser de diferents maneres:

 • Quan vostè contacti directament amb Grup ROMA i Ral d’Avinyó, ja sigui a través del web, o per correu electrònic o per línia telefònica amb motiu de sol·licitar alguna informació sobre els nostres productes.

 • Quan vostè realitza una comanda a través de Grup ROMA i Ral d’Avinyó.

 • En el formulari de contacte del web.

L’informem que els consentiments atorgats per vostè tenen caràcter totalment revocable. Aquesta revocació la pot fer efectiva mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades tal i com figura a l’inici d’aquesta pàgina (Avís legal). Tanmateix, l’informem que aquesta revocació no té efectes retroactius, amb efectes des del mateix moment de sol·licitud de la revocació.

 

QUI TÉ ACCÉS A LES SEVES DADES?

Grup ROMA i Ral d’Avinyó proporcionarà les dades a companyies de transport per a fer una correcta gestió de la seva comanda.

 

COMUNICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris ens facilitin no seran comunicades a cap altre tercer, que no estigui relacionat amb la gestió de la seva comanda.

Les dades de caràcter personal dels Usuaris poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials, sempre que estigui establert per llei.

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

La informació que ens proporcioni es mantindrà als nostres sistemes mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé que donat el cas, és possible que encara tinguem el dret o obligació, sota la legislació aplicable de demanar, usar, transferir o comunicar la seva informació personal. A més, l’informem que és possible que haguem de conservar certa informació amb la finalitat de manteniment de registres i/o finalitzar qualsevol transacció que hagi iniciat abans de sol·licitar un canvi o eliminació. 

L’informem que conservarem la seva informació personal per el període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privacitat, a menys que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

 

LEGIMITITZACIÓ

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès pel RGPD de conformitat amb la següent base jurídica: la base legal contractual relacionada amb el fet de donar servei a la seva comanda, és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari; vostè ha autoritzat, a través d’un formulari automatitzat, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats.

Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment.

 

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris ens facilitin seran tractades amb total confidencialitat. Grup ROMA i Ral d’Avinyó en la seva qualitat de responsable de la gestió i el control d’aquest Web, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades de caràcter personal i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

Grup ROMA i Ral d’Avinyó tenen implementades totes les mesures de caràcter  tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin d’una acció humana o d’un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal. 

 

ELS SEUS DRETS ATENYENT A LES DADES FACILITADES

 • Les persones que hagin facilitat les seves dades de caràcter personal a Grup ROMA i Ral d’Avinyó podran exercir, si ho desitgen, els seus drets accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió i/o portabilitat  respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

 • Per poder exercir aquests drets, podran dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, a Grup ROMA Carretera Prats de Lluçanès km. 53,5 Avinyó 08279 (Barcelona) o en la següent adreça de correu electrònic: delegatprotecciodades@gruproma.com amb la referència “Protecció de dades personals”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.

 • Té també dret a presentar un reclamació davant l’Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s’ajusta al RGPD.

 • Per exercir els drets, s’ha de verificar la seva identitat mitjançant l’enviament del seu DNI o un altre document acreditatiu legal com el passaport.

L’exercici per part seva d’aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d’interès general, com la prevenció o detecció de delictes o pels nostres propis interessos, com el manteniment de confidencialitat de l’assessorament jurídic. Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat per això, i li respondrem en un mes (segons l’RGPD) o en el termini màxim previst en la normativa espanyola, si aquest fos inferior.

  

NAVEGACIÓ ANÒNIMA

Grup ROMA i Ral d’Avinyó obté informació anònima sobre els seus visitants al web. Això significa que aquesta informació no es pot associar a un usuari concret i identificat. Les dades que se’n conserven són:

 • La data i hora d’accés al web.

 • L’adreça IP del dispositiu que accedeix al web.

 • L’adreça d’internet d’un enllaç que redirigeix a l’usuari al nostre web.

 

CONSENTIMENT

Aquesta Política de privacitat dirigida al Usuaris, està d’acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i forma part del conjunt de mesures de seguretat adoptades per Grup ROMA i Ral d’Avinyó, per dur a terme la màxima confidencialitat de les dades lliurades pels seus usuaris amb consentiment explícit.

 

ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta Política de privacitat pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: delegatprotecciodades@gruproma.com

 

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat del Web ha estat actualitzada al maig de 2018. 

Grup ROMA i Ral d’Avinyó reserva el dret a modificar la Política de privacitat del Web en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text serà publicat en aquest mateix Web.

Es recomana als Usuaris que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran al Web.