Presa del Ral d’Avinyó filetejada

Presa Ral
0,3 kg